بنابر اعلام قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران، حقوق دریافتی "راهبران متروی تهران" ماهیانه 25 تا 40 میلیون تومان است!     

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، مجید رستمی، قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران درباره میزان حقوق دریافتی "راهبرهای متروی تهران" در سال جاری اظهار کرد: ساعت کاری این نیروها بین 9 تا 12 ساعت است و با توجه به اضافه کاری و مزایا، حقوق ماهیانه دریافتی آنها در ماه حدود 25 میلیون تومان می‌شود!
وی درباره این مسئله که حقوق ماهیانه برخی از راهبرهای مترو ی تهران بیش از 45 میلیون تومان است، گفت: این مسئله نیز برمی‌گردد به نیروهای با سابقه و در آستانه بازنشستگی مترو به‌طوری که این افراد نسل اول راهبرهای مترو هستند که در ماه بین 28 تا 29 روز فعالیت می‌کنند و حقوق آنها بین 35 تا 40 میلیون تومان است!
 

لینک کوتاه
حقوق مترو بازنشستگی

اخبار مرتبط

نظرات شما