طبق آمار، در مجموع دو ماهه امسال، همگام با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده است؛ میزان مصرف ظاهری فولاد طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع طویل، شمش و محصولات فولادی 0.5 تا 3.1 درصد بیشتر شده اما برای مقاطع تخت و آهن اسفنجی میزان مصرف ظاهری کمتر شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بالغ بر دو میلیون و 100 هزار تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شده که از این میزان یک میلیون و 792 هزار تن صرف مصارف داخلی شده است.

این میزان 3.1 درصد بیشتر از مصرف این مقطع فولادی در دو ماهه سال گذشته معادل یک میلیون و 739 هزار تن است.

پس از آن در مجموع، از شش میلیون و 319 هزار تن شمش فولادی تولیدی در دو ماهه ابتدایی سال جاری، قریب به پنج میلیون تن آن صرف مصارف داخلی شده که نسبت به چهار میلیون و 819 هزار تن مصرفی در دو ماهه ابتدایی 1401، حدود 1.8 درصد افزایش یافته است.

تغییرات در مصرف محصولات فولادی در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته و تنها 18 هزار تن بیشتر است. در حالیکه طی دو ماه نخست سال گذشته سه میلیون و 578 هزار تن محصولات فولادی در کشور مصرف شده بود، این عدد در مدت مذکور سال جاری به سه میلیون و 596 هزار تن رسیده و فقط 0.5 درصد رشد کرده است.

در دو ماهه ابتدایی امسال، یک میلیون و 755 هزار تن از مقاطع تخت فولادی صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که یک میلیون و 770 هزار تن بوده، 0.8 درصد کاهش یافته است.

در نهایت مصرف آهن اسفنجی نیز 0.3 درصد کاهش یافته و از شش میلیون و 537 هزار تن در مجموع دو ماهه 1401 به شش میلیون و 519 هزار تن رسیده است.

لینک کوتاه
تولید فولادی‌ها مصرف آهن اسفنجی

اخبار مرتبط

نظرات شما