طبق گزارش جدید مرکز آمار، در سال 1400 متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 34.4 میلیون تومان و درنقاط شهری کشور 11.8 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 40.1 و 53.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش نسیم اقتصاد، جماران نوشت : نسبت متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری به متوسط درآمد خانوار شهری در طی سالهای 1391 تا 1400 با نوسان همراه بوده است به طوری که از 4.4 درصد در سال 1396 به 10.1 درصد در سال 1400 رسیده است.

در طی سالهای 1391 تا 1400 ،هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور با نوسان همراه بوده است. در سال 1400 ،هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 35.96 و 18.54 درصد بوده است.

در بین خانوارهای شهری ایرانی 68.34 درصد صاحب منزل مسکونی، 23.16 درصد مستاجر و 8.5 درصد هم در سایر گونه های سکونت به سر می برند.

لینک کوتاه
بخش مسکن مردم ایران مسکن

اخبار مرتبط

نظرات شما