در این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار پرداختیم.

به گزارش نسیم اقتصاد، باشگاه خبرنگاران نوشت: فهرست قیمت برخی از انواع گوشت گوسفندی موجود در بازار به شرح زیر است.

 

نام کالا قیمت (تومان)

گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی داخلی رزا 1 کیلوگرمی

298,000
گردن گوسفندی پویا پروتئین - 1 کیلوگرم 340,000
قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم 157,000

گردن گوسفندی پاک کرده

320,000

ماهیچه گوسفندی

575,000

قلوه گاه گوسفندی

330,000

سردست گوسفندی

320,000

گوشت تازه راسته با استخوان گوسفندی داخلی رزا 1 کیلوگرمی

406,000

گوشت نیم شقه ران گوسفندی داخلی رزا 2 کیلوگرمی

808,000

قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی

292,000

گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار 1 کیلوگرمی

 

479,000

 

 


لینک کوتاه
گوشت گوسفندی بازار گوشت ماهیچه گوسفندی

اخبار مرتبط