کارشناس بازار کار می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان 40 درصد و افزایش سایر سطوح به میزان 25 درصد قطعی است.

به گزارش نسیم اقتصاد، عرشه آنلاین نوشت: حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.
 
وی می‌افزاید: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود 7 میلیون و 900 هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان 20 درصد شده است.
 
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.
 
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از 42، 43 درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم 7 میلیون و 900 هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.
 
با این حال برخی منابع خبری از احتمال تعیین حقوق 10 میلیون تومانی برای کارگران خبر داده اند.

لینک کوتاه
حقوق کارگران کارشناس بازار کار دستمزد کارگران

اخبار مرتبط

نظرات شما