درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور همچنان صعودی است و طبق آمارها میزان درامد از این محل در 10 ماهه سال جاری نسبت به 9 ماهه سال جاری حدود 139 میلیارد تومان افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، پیش‌بینی دولت از محل عوارض خروج از کشور برای سال جاری 1500 میلیارد تومان بود اما آنچه که تاکنون محقق شده از این رقم فراتر بوده است. به طوری که میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور در شش ماهه نخست سال جاری بیش از  1085 میلیارد تومان، در هفت ماه امسال به بیش از 1261 و در هشت ماه سال 1401 نیز به 1413 میلیارد تومان رسیده بود. بر این اساس دولت در 9 ماهه سال از محل مذکور 1563 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که این میزان با حدود 139 میلیارد تومان افزایش به 1703 میلیارد تومان در 10 ماهه سال جاری رسیده است.
 
شاید به همین دلیل است که دولت برای سال اینده پا از این ارقام فراتر گذاشته و بر این اساس و طبق لایحه بودجه سال آینده، طبق جدول تعرفه‌های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال آینده در سفر اول 400 هزار تومان تعیین شده است. عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان 50 درصد (600 هزار تومان) و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد (800 هزار تومان) افزایش خواهد یافت.
 
همچنین درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور 3431 میلیارد تومان تعیین شده است. رقمی که نسبت به سال جاری بیش از 128 درصد افزایش دارد در حالی که عوارض پرداختی هر نفر برای سال آینده مشابه سال جاری است.

لینک کوتاه
عوارض خروج کشور دولت

اخبار مرتبط

نظرات شما