طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، درحالی‌که کارمندان دولتی و بخش خصوصی طی سال 1400 به طور میانگین طی یک‌سال 8.4 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.لینک کوتاه
میانگین مالیات پرداختی کارمندان مشاغل پردرآمد