در لایحه جدید دولت که درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به مجلس ارائه شده است، امتیازاتی برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و اعضای هیأت علمی و قضات در نظر گرفته شده است. افزایش 900 هزار تومانی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از دیگر بندهای این لایحه است؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب و ابلاغ، از یکم شهریور 1401 اعمال می‌شود/ ایسنا


لینک کوتاه
لایحه حقوق بازنشستگان

اخبار مرتبط

نظرات شما