تولید مسکن پس از یک دوره افت با افزایش نسبی به نیم میلیون واحد در سال 1399 رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال 1399 تعداد 490 هزار و 597 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن 22.8 درصد افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، آمار گویای آن است که از سال 1392 ساخت و ساز روند نزولی به خود گرفته تا این‌که در 1397 همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقدام ملی و جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، ساخت و ساز نیز افزایش یافته است.
 
اوج ساخت خانه در سال 92
 
طی 9 سال گذشته اوج تولید مسکن در سال 1392 بوده که برای 809 هزار و 843 واحد مسکونی پروانه صادر شده است. در همان مقطع قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با هشت سال قبل از آن 500 درصد افزایش یافت. اگرچه بخشی از رونق ساخت و ساز در سال 92 می‌تواند به پروژه مسکن مهر مربوط باشد اما طبق بررسی‌ها سهم مسکن مهر از پروانه‌های صادره در آن مقطع حدود 115 هزار واحد در سال بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت دهم در پایان کار خود 690 هزار واحد را تحویل داد که به طور میانگین سالیانه 115 هزار واحد را شامل می‌شود.
 
سال 1393 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل جهش سنگین قیمت مسکن که پیش از آن رخ داده بود و پایین بودن قدرت خرید متقاضیان، ساخت و ساز به یکباره نصف شد. آمارها نشان می‌دهد در سال 93 برای تعداد 400 هزار و 164 واحد مسکونی پروانه صادر شده که از کاهش 50.5 درصد در مقایسه با سال قبل از آن حکایت دارد.
 
افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن ادامه پیدا کرد تا این‌که در سال 96 به حدود 337 هزار واحد رسید. اما سال 1397 تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی با رشد مواجه شد. در آن سال تولید مسکن به 376 هزار واحد رسید که احتمالا بخشی از این رشد ناشی از صدور پروانه برای واحدهای اقدام ملی مسکن بوده است.
 
آمار ساخت وساز بر اساس پروانه‌های صادره طی 9 سال منتهی به 1399 بدین شرح است: سال 1391 تعداد 761 هزار و 121، سال 92 تعداد 809 هزار و 843 واحد، سال 93 تعداد 400 هزار و 164 واحد، سال 94 تعداد 358 هزار و 231 واحد، سال 95 تعداد 344 هزار و 597 واحد، سال 96 تعداد 337 هزار و 519 واحد، سال 97 تعداد 376 هزار و 575 واحد، سال 98 تعداد 382 هزار و 565،و سال 99 تعداد 490 هزار و 597 واحد مسکونی.
 
همان‌طور که آمار توضیح می‌دهد تولید مسکن در سال گذشته با رشد 23 درصدی در مقایسه با سال 1398 و افزایش 45 درصدی در مقایسه با پایین‌ترین میزان سالیانه ساخت وساز یعنی سال 96 همراه بوده است.
 
وضعیت معکوس ساخت وساز در تهران نسبت به کشور
 
با وجود رشد تولید مسکن در کل کشور، میزان ساخت و ساز در تهران چنگی به دل نمی‌زند. ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت 18 درصد و در مقایسه با سال 1390 کاهش 80 درصدی را نشان می‌دهد؛ رکود معاملات، کاهش توان متقاضیان و افت بازده سرمایه از مهمترین عوامل تردید سازندگان در تعریف پروژه‌های جدید ارزیابی می‌شود.
 
در پنج ماهه نخست سال 1400 فقط 2491 پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1399 حکایت دارد. در واقع به طور میانگین در هر ماه 498 پروانه صادر و 3686 واحد جدید در شهر تهران ساخته شده است.
 
با توجه به تعداد 7.4 واحد مسکونی برای هر پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال 18 هزار و 433 واحد مسکونی بوده که اگر تقسیم بر پنج ماه شود، به طور متوسط در هر ماه 3686 واحد مسکونی جدید در شهر تهران ساخته می‌شود که حدود یک سوم تقاضای موثر بازار را شامل می شود.
 
میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال 1390 از نظر تعداد واحد مسکونی افت 79 درصد و از نظر تعداد پروانه کاهش 80 درصدی یافته است. 10 سال قبل به طور میانگین در هر ماه 2480 پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود 17 هزار و 500 خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. تعداد کل پروانه‌های سال 1390 به میزان 29 هزار و 763 فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی 210 هزار و 924 واحد بوده است.

لینک کوتاه
تولید مسکن نیم میلیون واحد