طبق آمار تولید و مصرف فولاد کشور از انواع مقاطع گرفته تا شمش فولاد، محصولات فولادی و آهن اسفنجی از مجموع 47 میلیون و 559 هزار تن تولید فولادی کشور 87 درصد معادل بالغ بر 41.5 میلیون تن، صرف مصارف داخلی شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه بالغ بر 47 میلیون تن (47 میلیون و 559 هزار تن) از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود شش میلیون تن صادر و باقی (بالغ بر 41.5 میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.

بر این اساس، مصرف ظاهری فولاد کشور برای همه اقلام جز شمش فولاد (فولاد میانی) در این مدت نسبت به پنج ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 2.2 تا 7.6 درصدی داشته است؛ اما مصرف شمش فولاد 2.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.

طی پنج ماهه سال جاری پنج میلیون و 399 هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که چهار میلیون و 289 هزار تن آن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل چهار میلیون و 197 هزار تن، 2.2 درصد بیشتر شده است.

همچنین از چهار میلیون و 149 هزار تن مقاطع طویل فولادی طی پنج ماهه امسال در کشور مصرف شده  که 7.6 درصد نسبت به میزان مصارف آن‌ها در پنج ماهه 1401 معادل سه میلیون و 856 هزار تن، افزایش مصرف را تجربه کرده است.

طی پنج ماهه امسال، محصولات فولادی حدود 1.3 میلیون تن صادر و هشت میلیون و 204 هزار تن صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که هشت میلیون و 170 هزار تن بوده است، 5.3 درصد بیشتر شده است.

 مصرف آهن اسفنجی طی پنج ماهه ابتدایی امسال 3.78 درصد رشد کرده و از 14 میلیون و 440 هزار تن به 14 میلیون و 986 هزار تن رسیده است. در پنج ماهه 1402 قریب به 15 میلیون و 700 هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها 708 هزار تن آن صادر شده است.

در نهایت در مجموع، از 13 میلیون و 25 هزار تن شمش فولادی تولید شده در کشور با افت 2.4 درصدی 9 میلیون 933 هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود سه میلیون تن آن صادر شده است. در پنج ماهه سال 1401 مصرف ظاهری شمش فولاد کشور 10 میلیون و 174 هزار تن ثبت شده است. 

لینک کوتاه
تولید فولاد کشور مصارف داخلی

اخبار مرتبط

نظرات شما