کارشناس حوزه انرژی گفت: آمارهای مختلف بیانگر افزایش درآمدهای نفتی ایران بوده و باید گفت اکنون در اوج صادرات قرار داریم، به گونه‌ای که بر اساس آمار ماه اخیر 3 میلیون و 300 هزار بشکه تولید نفت صورت گرفت و بیش از 2 میلیون نفت و میعانات گازی به صادرات انجامیده است که درآمد آن برابر درآمد نفتی کل سال 99 بوده و این بیانگر توسعه صادرات نفتی کشور است.

یه گزارش نسیم اقتصاد، مهدی هاشم زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مسیر صعودی تولید نفت ایران، اظهار کرد: تولید نفت ایران از سال 1397 با یک مشکل جدی به دلیل تحریم ها روبرو شد به طوری که در سال 1399 به کمترین میزان خود رسید، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با بکارگیری راهبردهایی برای توسعه ظرفیت های صادراتی شرایط تغییر کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بخش، گفت: سیاست بازارسازی، سیاست خرید تقاضا، بازسازی زیرساخت های حوزه پالایشگاهی کشورهایی همچون آمریکاری جنوبی، آفریقای و سوریه شرایط دیگری را رقم زد، تا جایی که در کشورهای هدف توانستیم پالایشگاهی مختص خوراک نفت ایران را آماده و به ظرفیت ایده آل برسانیم و اکنون به ازای آن می توانیم هم بنزین دریافت کنیم وهم معادل آن درآمدزایی ارزی داشته باشیم.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: در هر دو حالت افزایش 400 تا 500 بشکه ای نفت و میعانات از این طریق محقق شده است، بخش دیگر از سیاست ها، موضوع بازاریابی ها بود که در پالایشگاه های خصوصی شرق آسیا در چین و مالزی و کشورهای دیگر رقم خورد، به گونه ای که با پالایشگاه های بخش خصوصی به صورت خرد بازاریابی هایی انجام دادیم و توسعه اتفاق افتاد، ظرفیت 1.5 میلیون بشکه در روز میعانات و نفت خام نیز از این طریق عملی شده است.

هاشم زاده با بیان اینکه این دولت در بازارسازی و بازاریابی های تخصصی ورود پیدا کرد و روش های سنتی را کنار گذاشت که همین مساله به توسعه صادرات کمک کرد، گفت: اکنون نیز باتوجه به برآوردی که در تهاتر نفت صورت گرفته تا پایان سال تولید نفت به 4 میلیون 250 هزار بشکه خواهد رسید که یک میلیون و 700 هزار بشکه در داخل کشور مصرف خواهد شد و مابقی نیز با مکانیزم های تهاتر و فروش نفت صادرات می شود.

وی با بیان اینکه 11 میلیارد دلار تهاتر در بخش حمل و نقل در سال گذشته و همچنین تهاتر 300 هزار بشکه برای ساخت پتروپالایشگاه ها در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که در جمع تولید چهار میلیون و 250 هزار بشکه خواهد شد که از زمان برجام نیزعدد بالاتری است، گفت: در زمان برجام تولید 3 میلیون و 800 هزار بشکه را تجربه کردیم اما عدد و برآورد اولیه در زمان کنونی برای افزایش تولید نفت به 4 میلیون 250 هزار بشکه است که عدد بسیار خوبی است.

لینک کوتاه
صادرات نفت درآمد نفتی افزایش تولید نفت