کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مالیات در این بخش نیازمند ساماندهی است، گفت: شهرداری و دستگاه‌های خدمات رسان دیگر از جمله وزارت نیرو باید برای شناسایی خانه‌های خالی پای‌کار بیایند.

به گزارش نسیم اقتصاد، سید محمـود فاطمی عقدا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به چرایی اجرایی نشدن موفق اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار داشت: شناسایی خانه‌های خالی، متولی شناسایی و سازوکارهای آن ازجمله مواردی است که در اخذ مالیات از این خانه‌ها باید پیش‌بینی می‌شد، اما با توجه به لحاظ نکردن این موارد، در اجرا این قانون، موفق به شناسایی خانه‌های خالی نشدیم.
 
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: درست اجرا شدن این قانون نیازمند این است که همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله شهرداری و ادارات خدمات رسان مانند آب، برق و گاز را داشته باشیم تا بتوان این خانه‌ها را شناسایی و نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام کرد.
 
فاطمی عقدا گفت: با توجه به اینکه همکاری سازمان یافته تعریف نشده، این طرح به درستی اجرا نشد و در واقع فرار مالیاتی از این طریق اتفاق افتاده است.
 
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها با توجه به اینکه پایان کار ساختمان توسط آنها صادر می‌شود، در وهله نخست آمار این خانه‌ها را شهرداری‌ها در دست دارد، در مرحله بعدی دیگر دستگاه‌ها از جمله آب، برق و گاز بر اساس میزان مصرف خانه‌ها می‌توانند خانه‌های خالی را شناسایی کنند.
 
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه واحدهای لوکس نیز مشخص هستند، بیان داشت: مالیات در بخش مسکن نیازمند ساماندهی است، اما مستلزم این امر می‌باشد که راهکارهای اجرایی کردن این طرح هم‌زمان با تصویب قوانین نیز پیش‌بینی شده باشد.
 
فاطمی عقدا تاکید کرد: با این وجود از طریق آئین‌نامه‌های اجرایی به راحتی می‌توان سازوکارهای دخالت دادن سایر دستگاه‌ها برای اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال کرد.

لینک کوتاه
ساماندهی مالیات‌ها بخش مسکن/ خانه‌های خالی