بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در تابستان 1401، تورم ریالی فصلی کالاهای وارداتی 93.6 درصد، تورم نقطه به نقطه 213.7 درصد و تورم سالانه 173.1 درصد بوده است.  

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل تابستان 1401 (مقدماتی، بر مبنای سال پایه 1400) از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.
 
شاخص قیمت کل ریالی
 
در فصل تابستان 1401، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی 289.4 است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 93.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 213.7 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 173.1 درصد افزایش داشته است.
 
شاخص قیمت کل دلاری

 
در فصل تابستان 1401، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با 114.5 است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 2.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 15.9 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 16.6 درصد افزایش داشته است.
 
افزایش تورم فصلی ریالی

 
در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 93.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (23.9 درصد)، 69.7 واحد درصد افزایش داشته است.
 
در این فصل بیشترین تورم فصلی با 130.6 درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و.... و کمترین تورم فصلی با 0.0 درصد مربوط به گروه پوست خام و چرم و … است.
 
کاهش تورم فصلی دلاری

 
در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با 2.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (5.8 درصد)، 3.2 واحد درصد کاهش داشته است.
 
افزایش تورم نقطه به نقطه ریالی
 
در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 213.7 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (83.1 درصد)، 130.67 واحد درصد افزایش داشته است.
 
در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با 410.2 درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و… و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با 0.5 درصد مربوط به گروه پوست خام و چرم و …است. گروه مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و… نیز تورم 0.2- درصدی را تجربه کرده است.
 
کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری
 

در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با 15.9 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (19.0 درصد)، 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.
 
افزایش تورم سالانه ریالی

 
در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 173.1 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (170.6 درصد) 2.5 واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با 302.7 درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و.... و کمترین تورم سالانه با 0.4 درصد مربوط به گروه پوست خام و چرم و … است. گروه مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و… نیز تورم 0.04- درصدی را تجربه کرده است.
 
کاهش تورم سالانه دلاری
 
در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با 16.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (16.8 درصد)، 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.
 
ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال 1401 توسط گمرک ایران، شاخص قیمت کالاهای وارداتی نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و مجدداً ارقام نهایی مربوط به این دوره به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

لینک کوتاه
تورم کالاهای وارداتی گمرک جمهوری اسلامی ایران

اخبار مرتبط

تورم ژاپن رکورد زد

تورم ژاپن رکورد زد

تورم ژاپن در دسامبر به چهار درصد رسید که بالاترین میزان از سال 1981 است. 1 بهمن 1401

نظرات شما