گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز 4200 تومانی برای 3 دهک کم‌درآمد جامعه به طور کامل تخلیه شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، در خردادماه امسال آثار شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز 4200 تومانی در آمار تورم پدیدار شد. در نتیجه این سیاست، تورم ماهانه دهک اول (کم‌درآمدترین قشر جامعه) به 19٫5 درصد افزایش یافت.
 
تورم ماهانه دهک دوم و سوم هم در خردادماه به ترتیب به 17٫9 و 16٫6 درصد رسید.
 

 
با این حال، گزارش‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در ماه‌های بعد از خرداد، تمام شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز 4200 تومانی برای اقشار کم‌درآمد تخلیه شده است.
 
در شهریورماه تورم ماهانه دهک‌های اول، دوم و سوم به ترتیب به 2٫1، 2٫2 و 2٫2 درصد رسید که نسبت به خردادماه کاهش‌های 17٫4 واحد درصد، 15٫7 واحد درصد و 14٫4 واحد درصد داشته است.
 
نکته مهم دیگر آن که در مرداد و شهریور امسال میانگین تورم ماهانه 3 دهک کم‌درآمد جامعه به‌مراتب کمتر از دوران اجرای سیاست ارز 4200 تومانی بوده است.
 
از ابتدای سال 1397 تا اردیبهشت 1401 که سیاست ارز 4200 تومانی اجرا می‌شد، میانگین تورم ماهانه 3 دهک کم‌درآمد جامعه حدوداً 2٫8 درصد بود.
 
این در حالی است که در دو ماه اخیر (مرداد و شهریور 1401) با فروکش کردن آثار شوک تورمی حذف ارز 4200، میانگین تورم ماهانه دهک اول 1٫8 درصد، دهک دوم 1٫9 درصد و دهک سوم 2 درصد بوده است.


لینک کوتاه
تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد کاهش

اخبار مرتبط

نظرات شما