محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور : کمیته حمایت از کسب و کار، امکان اصلاح قانون مزایده برای اولویت داده به مالکان قبلی اموال تملیکی برای حضور در مزایده فروش این اموال را بررسی و پیگیری می کند.

<div id="59676631518"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/TPMpL?data[rnddiv]=59676631518&data[responsive]=yes"></script></div>

لینک کوتاه

اخبار مرتبط

نظرات شما