آمارها حاکی از آن است که شاخص‌های بازار سهام، ارزش کل و حجم کل معاملات در هفته جاری نسبت به هفته گذشته رشدی نامحسوس را تجربه کردند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، آمار کل معاملات بورس حاکی از آن است که ارزش کل معاملات با 9.57 درصد افزایش از 160 هزار و 479 میلیارد ریال در هفته گذشته به 175 هزار و 839 میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است. حجم کل معاملات نیز رشدی 161.62 درصدی را تجربه کرده و از 23 هزار و 507 میلیون سهم در هفته گذشته به 61 هزار و 500 میلیون سهم در هفته جاری رسیده است.
 
سه بازار عقب کشیدند
 
در حالی که بازار دوم سهام و بازار بدهی در هفته جاری سبزپوش بودند، بازار اول سهام، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله عقب کشیدند؛ به طوری که ارزش معاملات در بازار اول سهام 47.75 درصد کاهش یافت و از 50 هزار و 822 میلیارد ریال در هفته گذشته تا 26 هزار و 586 میلیارد ریال در هفته جاری رسید.
 
ارزش معاملات در بازار مشتقه نیز که در هفته گذشته 219 میلیارد ریال بود، با کاهشی 20.24 درصدی تا 175 میلیارد ریال در هفته جاری کاهش یافت. همچنین ارزش معاملات در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله کاهشی 8.16 درصدی داشت و از 58 هزار و 249 میلیارد ریال به 53 هزار و 494 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار دوم سهام توانست 58.65 درصد افزایش یابد و از 45 هزار و 589 میلیارد ریال به 72 هزار و 328 میلیارد ریال برسد.
 
همچنین ارزش معاملات در بازار بدهی رشدی 320 درصدی داشت و از 5540 میلیارد ریال در هفته گذشته تا 23 هزار و 256 میلیارد ریال در هفته جاری افزایش یافت.
 
صعود نامحسوس شاخص‌ها
 
بر این اساس شاخص کل بورس با رشدی کمتر از یک درصدی از یک میلیون و 437 هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و 448 هزار واحد در هفته جاری رسیده است. شاخص کل با معیار هم وزن هم 1.44 درصد افزایش داشته و از 384 هزار و 55 واحد در هفته گذشته تا 389 هزار و 602 واحد در هفته جاری افزایش یافته است.

لینک کوتاه
بورس شاخص کل بورس

اخبار مرتبط

نظرات شما