صادرات محصولات صنعتی در فروردین امسال، بیش از 242 میلیون دلار بوده که سهم هفت درصدی از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و نیمی از محصولات صنعتی صادر شده نیز شامل مواد پلیمری و شیمیایی‌ بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی یک ماهه سال 1401 که از سوی وزارت صمت منتشر شده، مجموع صادرات بخش صنعت شامل محصولات پلیمری، نساجی و پوشاک و کفش، شیمیایی، ماشین سازی و تجهیزات، لوازم خانگی، صنایع برق و الکترونیک، محصولات سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع نوین و پیشرفته و دارو، سایر تولیدات صنعتی در فروردین امسال معادل 255 هزار تن به ارزش 242 میلیون دلار بوده است.
 
سهم بیش از 50 درصدی پلیمر و مواد شیمیایی‌ از صادرات محصولات صنعتی
 
از بین بخش‌های مختلف صنعت، محصولات پلیمری بیشترین صادرات را داشته‌اند، به طوری که سهم 31.4 درصدی از کل ارزش صادرات بخش صنعت را به خود اختصاص دادند. بر این اساس در فروردین امسال 61 هزار تن به ارزش 76 میلیون دلار محصولات پلیمری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 28 و 25 درصد افزایش یافته است.
 
محصولات شیمیایی نیز با صادرات بیش از 120 هزار تنی به ارزش 53 میلیون دلار حدود 21.9 درصد از کل ارزش صادرات محصولات صنعتی را به خود اختصاص داده است. صادرات این بخش نسبت به مدت مشابه سال 1400 به لحاظ وزنی و ارزشی 56 و 18 درصد افزایش داشته است. بر این اساس حدود 53 درصد ارزش صادرات محصولات صنعتی مربوط به دو بخش مواد پلیمری و شیمیایی بوده است.
 
نساجی، پوشاک و کفش سومین بخشی است که بیشترین سهم از ارزش صادرات کالاهای صنعتی، معادل 12.8 درصد را در ماه اول سال 1401 به خود اختصاص داده است.  در مدت یاد شده 16 هزار تن محصول در بخش نساجی پوشاک و کفش به ارزش 31 میلیون دلار صادر شده، بنابراین وزن و ارزش صادرات بخش نساجی پوشاک و کفش در فروردین امسال به ترتیب 23 و 13 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است.
 
سهم 10 درصدی لوازم خانگی از صادرات محصولات صنعتی
 
همچنین بر اساس این اطلاعات سهم ماشین سازی و تجهیزات و لوازم خانگی هر کدام 10.3 درصد، محصولات سلولزی 6.2، صنایع برق و الکترونیک 5.4، خودرو و نیروی محرکه 1.2 و صنایع نوین و پیشرفته و دارو 0.8 درصد از کل ارزش صادرات محصولات صنعتی بوده است.
 
بر این اساس در ماه اول سال گذشته حدود 25 میلیون دلار در بخش ماشین سازی و تجهیزات، 25 میلیون دلار لوازم خانگی، 15 میلیون دلار محصولات سلولزی، 13 میلیون دلار در بخش صنایع برق و الکترونیک، 3 میلیون دلار خودرو و نیروی محرکه و 2 میلیون دلار در بخش صنایع نوین و پیشرفته و دارو، محصول صادر شده است. 
 
گفتنی است کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) در فروردین امسال معادل بیش از هفت میلیون تن به ارزش نزدیک به 3.7 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس سهم ارزشی صنعت از کل صادرات غیرنفتی حدود هفت درصد بوده است.

لینک کوتاه
محصولات صنعتی صادر صادرات غیرنفتی