دستیار مدیرعامل پترول و نماینده مدیریت طرح های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ESBR پتروشیمی صدف بازدید کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی پتروشیمی صدف، در بازدید احسان یوسفیان، وضعیت اجرایی پروژه و جبهه‌های ساختمان و نصب تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت.
 در پایان این بازدید با بررسی موانع بخش تأمین و تدارکات و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه، راهکارهایی جهت تسریع در پیشرفت پروژه و رسیدن به تولید پایدار ارائه شد.
گفتنی است، پتروشیمی صدف با ظرفیت تولید سالانه 136 هزارتن در حال حاضر تنها طرح شرکت پترول در منطقه ویژه اقتصادی پارس است و با راه اندازی این پروژه ملی، نقش کشور در حوزه تولید لاستیک مصنوعی در منطقه ارتقا قابل توجهی پیدا می‌کند.

لینک کوتاه
مدیرعامل پترول شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس