با دستور مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در خصوص تعیین تکلیف اقلام توقیف شده شرکت ساختمانی شنگرف، بخشی از مطالبات این شرکت با پیگیری‌های حقوقی وصول شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، بعد از تاکید مهندس بابایی در خصوص تعیین تکلیف اقلام توقیف شده شرکت ساختمانی شنگرف در شهرک پردیس جم و با پیگیری‌های واحد حقوقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری چند نوبت مزایده اقلام توقیف شده در راستای وصول بخشی از حقوق به تاراج رفته بیت المال و همچنین آزاد سازی اراضی اشغال شده، قسمتی از مطالبات شرکت وصول شد.
همچنین آخرین مرحله مزایده ،فروش و خروج کلیه اقلام از محل شهرک پردیس جم 15 تیرماه  انجام گردید 
گفتنی است، به دنبال خروج اقلام مزبور، زمین پاکسازی و تحویل مسئولین مربوطه شد.

لینک کوتاه
اراضی دولتی شهرک‌ پردیس حکم قانون مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی