بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با 18,0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ تهران با 8.9 درصد است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا،‌ مرکز آمار ایران،‌ شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در خرداد 1401 را منتشر کرد.
 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با 18,0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ تهران با 8.9 درصد است.
 
کل خانوارها
 
درخرداد ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 482,1 رسید که نسبت به ماه قبل 12.2 درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با 18.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ تهران  با 8.9 درصد است.
 
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 52,5 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان (61.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان  (45.7 درصد) است.
 
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 برای خانوارهای کشور به عدد 39,4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (46.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (34.2 درصد) است.
 
 

 
خانوارهای شهری
 
در خرداد ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 473,2 رسید که نسبت به ماه قبل 11.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی با 17.4درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ بوشهر با 8.1 درصد است.
 
 
تورم ماهانه
 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 51,4 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان (60.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (44.8 درصد) است.
 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 برای خانوارهای شهری به عدد 38,9 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (45.2 درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (33.8 درصد) است.
 
خانوارهای روستایی
 
در خرداد ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  531,9 رسید که نسبت به ماه قبل 15.8 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با 24.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مازندران با 10.7 درصد می­‌باشد.
 
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 58,2 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ آذربایجان غربی (66.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (50.2 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 برای خانوارهای روستایی به عدد 41,8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (50.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (33.0 درصد) است.

لینک کوتاه
نرخ تورم ماهانه خانوارها استان‌ها