بررسی آخرین داده‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده در زمستان 1400 کاهشی شد به این ترتیب که نرخ تورم نقطه به نقطه 6.6 درصد، فصلی 5.1 درصد و سالیانه 6.6 درصد کاهش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده در زمستان سال گذشته را منتشر کرد.
 
نرخ تورم تولیدکننده (شاخص بهای تولیدکننده) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها بررسی می‌شود و یکی از معیارهایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و اعلام می‌شود. از این رو، تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستگذاران خواهد داشت.
 
هدف از محاسبه نرخ تورم تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فرو ش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد. با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.

 
کاهش6.6 درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده
 
براساس گزارش مرکز امار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1400 به 42 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 6.6 واحد درصد کاهش داشته است.
 
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان سال 1399، 42.0 درصد افزایش دارد.
 
در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (10.6 درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (64.5 درصد) می‌باشد.
 
نرخ تورم فصلی تولیدکننده 5.1 درصد کم شد
 
بررسی آخرین اطلاعات بیانگر این است که نرخ تورم تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در زمستان 1400 به 4.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 5.1 واحد درصد کاهش داشته است.
 
در فصل رمستان سال گذشته، در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش برق با 2.1 درصد و بیش‌ترین نرخ تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با 7.8 درصد بوده است؛ همچنین در این فصل ب خش کشاورزی با نرخ تورم منفی 11.4 درصد مواجه بوده است.
 
کاهش 6.6 درصدی نرخ تورم سالیانه تولیدکننده
 

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 54.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 6.6 واحد درصد کاهش داشته است.
 
در فصل زمستان 1400، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با 19.4 درصد و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن با 92.9 درصد است.

لینک کوتاه
تورم تولیدکننده مسیر کاهشی تورم نقطه به نقطه

اخبار مرتبط

تورم ماهانه مسکن نصف شد

تورم ماهانه مسکن نصف شد

بر اساس آمار مرکز آمار ایران قیمت مسکن در مردادماه امسال نسبت به تیر 1401 و ماه مشابه سال... 2 شهریور 1401

نظرات شما