مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق اردیبهشت بازنشستگان کشوری با افزایش 10 درصدی واریز شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش 10 درصدی سال 1401 حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در اردیبهشت پرداخت شد.
 
به گفته خدامی، معوقه فروردین هم اعمال و همراه با حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز شد.
 
 

لینک کوتاه
معوقه فروردین بازنشستگان واریز

اخبار مرتبط

نظرات شما