با افزایش تعداد شرکت ها در صنعت بیمه، در آینده ای نزدیک شاهد افزایش نسبت تامین‎کنندگان به تقاضا خواهیم بود. بنابراین، شرکتها چاره‎ای جز شناخت کامل از نیاز و خواسته مشتریان ندارند.

به گزارش نسیم اقتصاد، امروز دیگر به دلیل ظهور اقتصاد رقابتی، مفاهیم مشتریمداری و رضایت مشتری، به مبنای کار شرکتها تبدیل شده است و سرویس دهندگانی که توجه بنیادین به این مفهوم نداشته باشند، مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد، چراکه بیمه، بنگاهی خدمات محور است.
به همین خاطر است که شرکت ها به تازگی به بازارداری رابطهمند رو آورده اند که در صدد ایجاد ارتباط با مشتریان و  تبدیل آنها به «مشتری وفادار» و در شکلی غایی به «مشتری توصیه گر» است. پرواضح است که در این میان شرکت ها نیم نگاهی هم به خرید اولی ها دارند.
بنابراین در بیمه، صنعتی که اعتماد می فروشد، بهترین رویکرد برای حفظ مشتریان فقط و فقط ایجاد «لذت در خرید» است، چراکه تنها لذت است که می تواند یک سرویس بیمه ای را از «اجبار» به «خواسته» تبدیل کند. برایان تریسی معتقد است که تنها در سایه ایجاد لذت خرید است که نظام بازاریابی از حالت سنتی به شکلی مدرن تبدیل می شود.
شرکت های معتبر صنعت امروز به مزایای ملموس و ناملموس در این رابطه پی برده اند و ارتباط با مشتریان به یک مزیت رقابتی در آنها تبدیل شده است.
بنابراین، مدیریت کارآمد در ارتباط با مشتریان و ایجاد و ارزشآفرینی برای آنها، به موضوعی بدل شده که محققان و مدیران شرکت ها به آن علاقمند هستند.
شرکت های هوشمند می دانند که رقابت جایگاهی ندارد و سازمانهای دارای سهام دار خصوصی که ارزش سهام خود را با ارائه خدمات صحیح و سریع به مشتریان به دست می آورند، تمرکز خود را بر ابزار جدیدی معطوف کردهاند و به سمت مشتریگرایی و مشتریمداری در بازاریابی سوق پیدا کردهاند و در صدد هستند تا وفاداری مشتریان را جایگزین رقابت در قیمت کنند. چراکه تنها در سایه همین فرآیند هوشمندانه است که مدیران اجرایی در شرکت می توانند از مصائب مربوط به تئوری نمایندگی سرفراز بیرون آمده و ضمن توجه به خواسته های صاحبین سهام، مشتریان خرد را نیز راضی از دریافت سرویس به آینده ای بهتر سوق دهند.
 در سایه چنین نگرش قابل اتکایی، بیمه پارسیان نسبت راه اندازی باشگاه مشتریان اقدام کرده است که حفظ و نگهداری مشتریان موجود ، جذب مشتریان جدید و بالقوه بیمه ای وگسترش و تمرکز فعالیت آنها ،هدایت و تشویق مشتریان به استفاده بیشتر از خدمات بیمه، ایجاد ارتباطات دوسویه و فضای تعاملی برای کسب آگاهی از نیازها و خواسته‌های مشتریان، توسعه و خلق خدمات و محصولات جدید متناسب با نیازها و خواسته‌های مشتریان، ارائه پاداش های متنوع از طریق ایجاد زنجیره تأمین کاملی از خدمات گروه پارسیان و شرکای تجاری معتبر، ایجاد تجربه متمایز و جذاب برای اعضای باشگاه در ازای گسترش فعالیت ها در باشگاه و افزایش رضایت و وفاداری مشتریان از اهداف آن به شمار می رود.
شاید در چند سال گذشته، هدف از باشگاه مشتریان فقط به شهرت رسیدن یک برند بود. اما در حال حاضر آگاهی و تحلیل نیازهای مشتریان از اهداف اصلی شده است. چرا که باشگاه جایی است که اطلاعات گروه های مختلفی از مشتریان به منظور ارائه خدمات بهتر ثبت می شود.
شاهین ترکمن از پیش کسوتان حوزه بازاریابی در مقدمه کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان در این باره این گونه می گوید: چند سالی است که مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان یک فرآیند بازاریابی متمرکز بر مشتریان و روش مورد استفاده بسیاری از کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته است . این فرآیند از طرفی به عنوان یک رفتار استراتژیک در شرکت ها تلقی می شود که هدف آنها جذب و حفظ مشتریان سود آور است و از سوی دیگر بر مبنای استخراج هوشمند اطلاعات و استفاده از آن برای بازاریابی و نهایتا رشد و توسعه منافع شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد . در همین خصوص سرجیو زیمن مدیر بازاریابی شرکت کوکاکولا معتقد است 20 درصد از درآمد شرکت ها را مشتریان جدید و 80 درصد دیگر را مشتریان وفادار می سازند .
بر همین اساس بیمه پارسیان برای باشگاه خود اقدام به طراحی مکانیزمی باز کرده است که کلیه خریداران بیمه خودرو، بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری، کشتی و سی ام آر، بیمه حوادث، بیمه درمان، بیمه مهندسی، بیمه انرژی، مشتریان بانک پارسیان ومشتریان شرکت های گروه پارسیان در آن جای می گیرند و مشتریان از طریق خرید محصولات بیمه ای بیمه پارسیان، معرفی دوستان، ثبت نام و عضویت در باشگاه ،تکمیل پروفایل، فعالیت در صفحه کاربری در باشگاه ،شرکت در نظرسنجی، پرداخت حق بیمه بصورت نقد و پرداخت به موقع اقساط امتیاز دریافت می کنند.
پارسیان امیدوار است  در این باشگاه ضمن ایجاد محیطی گرم و با تعامل بیشتر، ارتباط نزدیکتری میان مشتریان و بیمه برقرار کند.

لینک کوتاه
خردورزي مدرن بیمه پارسیان مشتریان