در سومین جلسه کمیته گذر از پیک زمستان 1400، بر قابل تامین بودن همه مصارف برق کشور در صورت تامین سوخت کافی برای همه نیروگاه‌‫های حرارتی تاکید شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛ در سومین جلسه کمیته گذر از پیک زمستان 1400، بر قابل تامین بودن همه مصارف برق کشور در صورت تامین سوخت کافی برای همه نیروگاه‌‫های حرارتی تاکید شد. در این جلسه که با حضور مصطفی رجبی مشهدی، رئیس کمیته و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت سوخت رسانی مناسب به نیروگاه‌ها در زمستان، ابراز شد که در صورت عدم تأمین سوخت کافی به ویژه در نیمه شمالی کشور، اجرای طرح مدیریت مصارف، بخصوص در صنایع نواحی نیمه شمالی کشور مورد نیاز خواهد بود، زیرا محدودیت تامین گاز برای نیروگاه‫‌های حرارتی موجود در نیمه شمالی، محتمل است و موانع کاربرد سوخت مازوت نیز موجب محدودیت‌هایی در بهره‌برداری از نیروگاه‌ها خواهد بود.
 
همچنین علاوه بر لزوم پیگیری و هماهنگی مدیریت مصرف صنایع بزرگ و متوسط (در سطح انتقال و فوق‫توزیع)، نیاز است تا در شبکه توزیع نیز برای مدیریت مصرف صنایع کوچک، تمهیدات لازم اندیشیده شود. بدیهی است درصورت وقوع شرایط سخت آب و هوایی، شدت سرما و یا کاهش سوخت رسانی به نیروگاه‫ها، اعمال محدودیت‌های بیشتر محتمل خواهد بود.

لینک کوتاه
تولید حداکثری برق کشور تامین سوخت نیروگاه‌ها

اخبار مرتبط

نظرات شما