رییس حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب گفت:بالغ بر 270 هزار هکتار از مزارع کشت پاییزه استان‌های خوزستان و ایلام، اردیبهشت را با ذخیره آبی نزدیک به 3 میلیارد مترمکعب پشت سر گذاشت.

به گزارش نسیم اقتصاد، شاهپور رجایی رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب اظهار کرد: سد کرخه با یک هزار و 876 میلیون مترمکعب، ذخیره سال آبی را شروع و با وجود تأمین بدون محدودیت آب مورد نیاز، بالغ بر 270 هزار هکتار از مزارع کشت پاییزه استان‌های خوزستان و ایلام، اردیبهشت را با ذخیره آبی نزدیک به 3 میلیارد مترمکعب پشت سر گذاشت.
 
وی گفت: این امر نقش تعیین کننده‌ای در جهش تولید محصولات راهبردی بخش کشاورزی رقم خواهد زد.
 
رجایی خاطر نشان کرد: با مدیریت بهینه مخزن در 4 ماه پیش‌رو از سال آبی و رعایت برنامه مدیریت منابع و مصرف سد کرخه، سال آبی 1404_1403 با حجم ذخیره مکفی برای تأمین نیازهای کشت پاییزه استان‌های خوزستان و ایلام تراز خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: اردیبهشت پایان کشت پاییزه و نقطه شروعی برای کشت تابستانه حوضه کرخه تلقی می‌گردد.

لینک کوتاه
سد کرخه تولید محصولات

اخبار مرتبط