آمار اولیه از عملکرد ماهانه صنعت بیمه در فروردین ماه 1403 حاکی از صدور 4.4 میلیون فقره بیمه نامه در این ماه است که بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد، عمر و بدنه اتومبیل در صدر حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی قرار دارند.

به گزارش نسیم اقتصاد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا آمار یک ماهه اول صنعت بیمه در سال 1403 را منتشر کرده که بر اساس آن بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد، عمر و بدنه اتومبیل در صدر حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی قرار دارند.

در این مدت، بیش از 4.4 میلیون بیمه نامه صادر و 4.5 میلیون فقره خسارت پرداخت شده و به ترتیب 3.2 و 2.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آن داشته است.

حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی فروردین ماه

در فروردین ماه سال جاری حجم حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب 19 و 8.9 همت (هزار میلیارد تومان) است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 36.8 و 36.7 درصد رشد را تجربه کرده است.

حق بیمه تولیدی در چهار رشته‌ بیمه درمان 32.4 درصد، شخص ثالث و مازاد 28 درصد، بدنه اتومبیل 7.2 درصد و حوادث راننده 4.4 درصد از سهم کل و در مجموع 72 درصد از سهم کل حق بیمه تولیدی در این ماه بوده است.

رشد حق بیمه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در این چهار رشته بیمه به ترتیب معادل 53.9، 37.5، 39.8، 37.6 درصد است که موجب رشد 36.8 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت شده است.

رشد 36.7 درصدی خسارت پرداختی در فروردین ماه، بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های آتش‌سوزی و بدنه اتومبیل با سهم 7.3 و 11 درصدی در بازار بیمه و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها در بیمه آتش سوزی معادل 685.9 درصد و در بیمه بدنه اتومبیل معادل 43.6 درصد است.

 

 


لینک کوتاه
بیمه صنعت بیمه شخص ثالث و مازاد

اخبار مرتبط

نظرات شما