افزایش 38 درصدی ‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 11 ماهه امسال

‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال 1401 مبلغ 36693.9  هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 10132.8 هزار میلیارد ریال (معادل 38.1 درصد) افزایش داشته است.