کدام کشور اروپایی کمترین نرخ تورم را دارد؟

نرخ تورم سالانه در منطقه یورو (EA20) در ماه فوریه به 8.5 درصد رسید که 0.1 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت.