وقوع حمله سایبری تکذیب می‌شود/ بروز مشکل فنی، دلیل قطعی اینترنت

وزیر ارتباطات گفت: قطعی اینترنت در روزهای اخیر به دلیل بروز مشکل فنی در زیرساخت کشور بود، به طوری که به مدت 30 دقیقه نزدیک به 25 درصد از ظرفیت کشور دچار مشکل شد و در این زمینه وقوع حمله سایبری تکذیب می‌شود.