قیمت خودرو در جاده ارزانی!

روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد؛ تا جایی که افت دو تا 3 میلیونی را طی یک هفته گذشته در بازار خودرو شاهد بودیم.