نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده الحاقی 22 لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردند نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور با شرط حفظ قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تا حداقل 50 درصد در سال پایانی اجرای برنامه اقدام کند.

به گزارش نسیم اقتصاد، بر اساس ماده الحاقی 22 این لایحه، دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابع ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، به‌گونه‌ای اقدام کند که با حفظ قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش 10 درصد از یارانه تخصیص‌یافته و نسبت به سال پایه 1402 و تا انتهای برنامه حداقل به 50 درصد کاهش یارانه اقدام کند.

لینک کوتاه
مجلس کاهش ۵۰ یارانه نفت‌ گاز معادن

اخبار مرتبط

نظرات شما