نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف دستگاه‌ها را برای تحکیم بنیان خانواده و کنترل و کاهش طلاق تعیین کردند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ت ماده 80 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
 
ت- در راستای اجرای بند (13) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و کنترل و کاهش طلاق:
 
1- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:
 
1-1- اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن
 
1-2- برنامه ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل نماید.
 
2- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است با محوریت کاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق متأهلین و از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق و هم چنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور (مبتنی بر داده‌های قوه قضائیه) مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راه اندازی نماید.

لینک کوتاه
مجلس تحکیم خانواده کاهش طلاق

اخبار مرتبط

نظرات شما