سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد جهت بررسی سیستمی درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت متبوع، ثبت سفارشات چای را ملزم به استفاده از شناسه کالا کند.

به گزارش نسیم اقتصاد، در متن نامه میثم جاهدی - سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی - به اتحادیه‌تولیدکنندگان و بازرگانان و صنایع بسته بندی چای آمده است:
 
با عنایت به برنامه ریزی دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی در راستای شفاف سازی و حذف گلوگاه‌های فساد، وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد جهت بررسی سیستمی درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت متبوع، ثبت سفارشات چای را ملزم به استفاده از شناسه کالا کند.
 
بدین منظور واردکنندگان باید نسبت به اخذ شناسه کالا در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

لینک کوتاه
ثبت سفارش چای واردکنندگان

اخبار مرتبط