وزیر اقتصاد گفت: با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی کف درآمدی افراد افزایش پیدا کرد و این فاصله درآمدی کم شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: تورم از سال 97 تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال 99 و 400 کمتر شده است.
 
وی در مورد اینکه آیا وضع فقرا بهتر شد یا ثروتمندان دارایی کمتری پیدا کرده‌اند؟ پاسخ داد: با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی کف درآمدی افراد افزایش پیدا کرد و این فاصله درآمدی کم شد.

لینک کوتاه
وزیر اقتصاد وضع مالی خانوار فاصله درآمدی فقرا ثروتمندان

اخبار مرتبط