آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال 1402 به 91 هزار و 288 مگاوات رسید که دستیابی به این رقم در نتیجه افزایش 7757 مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاهی طی 2 سال گذشته محقق شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، دولت سیزدهم با هدف جبران ناترازی شدید میان میزان تولید و مصرف برق کشور که در سال‌های قبل مشکلات فراوانی را برای صنعت برق کشور و نیز جامعه ایجاد کرده بود، اقدام به افزایش ظرفیت تولید برق کشور از مسیرهای مختلف کرد.
 
در نتیجه مجموعه این اقدامات تا سال 1402 ظرفیت نصب شده یا اسمی نیروگاه‌های کشور به 91هزارو 288 مگاوات رسید که نسبت به آغاز دولت سیزدهم از افزایش حدوداً هفت درصدی حکایت دارد.
 
این میزان افزایش ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور در نتیجه افزایش ظرفیت تولید برق به میزان 7757 مگاوات طی دو سال گذشته اتفاق افتاد که نسبت به متوسط عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در افزایش ظرفیت سالانه تولید برق افزایش بیش از 40 درصدی را نشان می‌دهد.
 
از سوی دیگر وزارت نیرو در دولت جدید برای افزایش ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور از سه روش مختلف ایجاد نیروگاه‌های جدید، ارتقاء توان نیروگاه‌های موجود و نیز تعمیر و نوسازی نیروگاه‌های موجود استفاده کرد. بر همین اساس و طی دو سال از طریق ایجاد نیروگاه‌های حرارتی جدید 5198 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور گذشته افزوده شد.
 
همچنین از طریق ارتقاء توان تولید نیروگاه‌های موجود وزارت نیرو موفق شد 1400 مگاوات دیگر نیز به طرفیت تولید برق کشور اضافه کند. از طریق نوسازی و رفع ایرادات نیروگاه‌های موجود نیز رقمی معادل 600 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد.
 
علاوه بر موارد مذکور از طریق ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر رقمی معادل 225 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. در کنار این موارد وزارت نیرو موفق شد تا از طریق نیروگاه‌های تولید پراکنده و مولدهای مقیاس کوچک نیز 334 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند.
 
مجموعه اقداماتی که موجب شد تا ظرفیت منضوبه نیروگاهی کشوراز عدد 85000 مگاوات در سال 1400 به عدد 91 هزار 288 مگاوات در حال حاضر برسد که افزایشی حدودا 7 درصدی را نشان می‌دهد. مجموعه اقداماتی که به گفته وزیر نیرو ناترازی صنعت برق را نسبت به سال پایه 1400 پنجاه درصد افزایش داده است.

لینک کوتاه
تولید سالانه برق کشور افزایش

اخبار مرتبط

نظرات شما