دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به تعداد سه‌هزار و 594 مورد و به مبلغ 7521 میلیارد ریال توسط بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی به متقاضیان در استان پرداخت شد.

به گزارش نسیم اقتصاد، سید رسول میرخلفی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی استان از ظرفیت‌های موجود برای پرداخت تسهیلات حمایتی به متقاضیان به خوبی استفاده کردند و در این رابطه علاوه بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تعداد چهار هزار و 298 مورد تسهیلا فرزند آوری به مبلغ 2 هزار و 857 میلیارد ریال، تعداد 2 هزار و 432 مورد تسهیلات جهش ملی مسکن به مبلغ 13 هزار و 704 میلیارد ریال، تسهیلات خود اشتغالی به تعداد 2 هزار و 88 مورد به مبلغ 2 هزار و 758 میلیارد ریال و نیز تسهیلات قرض الحسنه به تعداد 39 هزار و 451 مورد و مبلغ 29 هزار و 190 میلیارد ریال به متقاضیان دریافت تسهیلات یاد شده در استان قم پرداخت کردند.
 
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم افزود: در مجموع می‌توان گفت طی چهارماهه نخست امسال بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی استان قم در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری، جهش مسکن، خود اشتغالی و قرض الحسنه، تعداد 56 هزار و 932 مورد به مبلغ 129 هزار و 359 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند.
 
میرخلفی در ادامه داد با اشاره به وضعیت کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، گفت: در قم 16 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هستند که تعداد شعب آن‌ها به 254 مورد می‌رسد، همچنین بیش‌از سه هزار نفر در شعب بانک‌های عضو این کمیسیون در استان مشغول فعالیت هستند.
 
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این بانک دولتی پرداخت در قم و بیان کرد: بانک ملی همراستا با سیاست‌های ملی و استانی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز مردم قم، عملکرد قابل قبولی دارد و در همین ارتباط در سال گذشته تعداد سه هزار و 102 مورد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ چهار هزار و 411 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
 
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم افزود: این بانک از ابتدای امسال تا پایان تیرماه نیز تعداد یک‌هزار و 16 مورد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 2 هزار و 171 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده‌است. همچنین پرداخت تسهیلات فرزند آوری به تعداد یک‌هزار و 717 مورد و به مبلغ یک‌هزار و 96 میلیارد ریال، تسهیلات جهش مسکن به تعداد 258 مورد و مبلغ یک‌هزار و 529 میلیارد ریال، تسهیلات خوداشتغالی به تعداد 652 مورد و مبلغ 913 میلیارد ریال و تسهیلات قرض الحسنه به تعداد سه‌هزار و 570 مورد و مبلغ چهار هزار و 310 میلیارد ریال از دیگر اقدام‌هایی است که توسط بانک ملی استان قم انجام شده‌است.

لینک کوتاه
تسهیلات ازدواج

اخبار مرتبط

نظرات شما