بررسی ها نشان می دهد بخش عمده ای از خودروهای وارداتی موجود در گمرک غرب تهران در 9 خرداد ماه سال جاری به گمرک اظهار و در انتظار صدور مجوز سازمان استاندارد جهت ادامه تشریفات گمرکی بوده اند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، صدور مجوز استاندارد برای بخشی از خودروهای موجود در گمرک غرب تهران پس از گذشت دو ماه از زمان اظهار از ساعاتی پیش شروع شده است.

بنابراین گزارش، از تعداد 1235 دستگاه خودرو وارداتی به گمرک غرب تهران برای تعداد 52 دستگاه که شامل 2 فقره اظهارنامه می‌باشد تمامی مجوزهای ترخیص صادر و پس از انجام تشریفات گمرکی آن از گمرک غرب تهران ترخیص شده است و 845 دستگاه نیز طی 22 فقره اظهار نامه تنظیمی از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار گردیده که نیازمند ارائه مجوزهای لازم از جمله استاندارد، محیط زیست، نمایندگی‌های مجاز و کد ساتا از بانک عامل است تا نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو اقدام شود. ضمن اینکه تعداد 338 دستگاه از این خودروها تاکنون از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار نشده است.

شایان ذکر است، سازمان استاندارد تنها یکی از سازمان‌های مرتبط است که در فرایند صدور مجوز ترخیص نقش دارد و برای ترخیص قطعی خودرو، برابر قانون سازمان‌های فوق الاشاره می‌بایست مجوزهای لازم را به گمرک ارائه کنند تا نسبت به ترخیص قطعی اقدام گردد.

فلذا نه تنها سازمان استاندارد بلکه هیچ سازمان دیگری به تنهایی اختیار صدور ترخیص قطعی خودرو را ندارد و اگر دستگاه‌های همجوار در حداقل زمان نسبت به ارائه مجوزهای خود اقدام نمایند بدون تردید پس از پرداخت حقوق ورودی، تشریفات ترخیص خودرو و یا هر کالای دیگری در کمترین زمان ممکن از سوی گمرک انجام خواهد گردید.

لینک کوتاه
خودروهای وارداتی چانگان صدور مجوز استاندارد سازمان استاندارد