حجم موجودی آب 18 سد کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه 1401) تا 13 خرداد ماه و در آستانه ورود به روزهای گرم‌تر سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بین 25 تا 75 درصد کاهش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا گرچه درصد پرشدگی سدهای کشور 65 درصد شده، اما همچنان و در آستانه ورود به روزهای گرم‌تر سال و افزایش نیازهای آبی، 18 سد همچنان دارای کاهش حجم آب هستند.


بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با 21 میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش 65 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و درصد پرشدگی کنونی این سد 21 درصد است.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا 13 خردادماه 94 میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 60 درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه نیمه‌ها به 6 درصد رسیده است.

سد دوستی خراسان رضوی هم 139 میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال 56 درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی آن 11 درصد است.

همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با 47 میلیون مترمکعب حجم مخزن 53 درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و درصد پرشدگی آن نیز 17 درصد است.

سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن 18 میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال 52 درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی فعلی آن هم 29 درصد است.

موجودی آب در سد بارون در استان آذربایجان غربی 22 میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 47 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سدها اکنون 18 درصد پرشدگی دارد.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم هفت میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 45 درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم 17 درصد است.

در این مدت، سد نسا کرمان هم با داشتن 69 میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش 44 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم 41 درصد است.

بر پایه این گزارش، سد شهید رجایی مازندران 46 میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 42 درصد کاهش دارد که به معنای 28 درصد پرشدگی است.

از ابتدای سال آبی جاری تا 13 خردادماه سد ستارخان استان آذربایجان شرقی با 29 میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش 42 درصدی نسبت به پارسال روبه‌رو است.

سد شیرین دره در استان خراسان شمالی هم 24 میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 40 درصدی را نشان می‌دهد.

سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن 118 میلیون مترمکعب موجود آب نسبت به پارسال 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم 49 درصد است.

سد 15 خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط 42 میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال 41 درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز 22 درصد است.

در مدت یاد شده، سد سبلان اردبیل موجودی 33 میلیون مترمکعب آب را ثبت کرده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال آبی گذشته 38 درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان پرشدگی این سد هم 30 درصد است.

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا 13 خردادماه 6 میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 35 درصد کاهش نشان می‌دهد و درصد پرشدگی آن نیز اکنون 19 درصد است.

سد خدا آفرین آذربایجان شرقی نیز 142 میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال 33 درصد کاهش‌یافته که درصد پرشدگی این سد هم 9 درصد است.

موجودی آب در سد آغ چای درآذربایجان غربی به رقم 99 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 33 درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم 47 درصد است.

سد یامچی اردبیل 26 میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش 28 درصدی همراه شده و میزان پرشدگی فعلی آن نیز 33 درصد است.

سد رودبال داراب در استان فارس با داشتن 5 میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا 13 خرداد ماه با کاهش 84 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده و درصد پرشدگی فعلی این سد هم 6 درصد است.

موجودی آب سد گاوشان، سلیمانشاه کرمانشاه 5 میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 80 درصدی را نشان می‌دهد. درصد پرشدگی این سد به چهار درصد رسیده است.

لینک کوتاه
کاهش حجم آب سد کشور حوضه آبریز قم

اخبار مرتبط

فقط 31 درصد سد کرج پر است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز گفت: ذخیره سد طالقان به 41 درصد و سد کرج هم به 31 درصد... 28 فروردین 1402

نظرات شما