رییس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری 125 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.  

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایلنا، محمدرضا پور ابراهیمی در نمایشگاه صنعت مالی کشور با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهیم قواعد بازی فوتبال را تغییر دهیم آن بازی دیگر فوتبال نام ندارد، اگر بر این باور هستیم که بازار سرمایه می‌تواند در خدمت توسعه و تولید باشد باید قواعد آن را هم رعایت کنیم.
 
وی ادامه داد : تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری 125 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.
 
وی ادامه داد: تنها در دو سال گذشته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در بخش تایر 7 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.

لینک کوتاه
توزیع رانت بخش خودرو اقتصاد

اخبار مرتبط

نظرات شما