در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم و بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 12.46 درصد اختصاص یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش 0.35 درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک کارآفرین با کاهش 0.22 درصد رسید.
 
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش 2.39 درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 2.1 درصد رسید.
 
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 12.46 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش 0.25 درصد رسید.
 
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با افزایش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش 0.99 درصد رسید.
 
در روز جاری از میان 17 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد 13 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد 4 بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

لینک کوتاه
رشد قیمت سهام بانکی پارسیان

اخبار مرتبط

نظرات شما