به گزارش نسیم اقتصاد، روزنامه اقتصاد با انتشار این نمودار، تغییرات قیمت دلار در سال جاری را نشان داده است.
 


لینک کوتاه
تغییرات دلار فروردین تا اسفند1401