معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در مسکن‌های مهر می‌تواند استقبال را از این واحدهای اجراشده در شهرهای خوزستان بالا ببرد.

به گزارش نسیم اقتصاد، پیمان رحمتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در بحث استقبال مردم از واحدهای مسکن مهر مورد توجه است بحث تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای آسفالت و طرح‌هایی از این قبیل است.
 
وی افزود: بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در مسکن‌های مهر می‌تواند استقبال را از این واحدهای اجرا شده در شهرهای خوزستان بالا ببرد.
 
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در این راستا کمک به اجرای عملیات آماده‌سازی معابر سایت مسکن مهر الوان یکی از طرح‌های در دست اجرا است که با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن نهایی خواهد شد.
 
رحمتی عنوان کرد: این طرح 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با هدف تکمیل معابر و اجرای آسفالت به منظور رفاه مردم ساکنان شهر الوان تکمیل و اجرایی خواهد شد.
 
وی ادامه داد: براساس تفاهم‌های انجام شده بیش از 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن و طرح‌های غیر عمرانی برای تکمیل طرح آماده‌سازی معابر سایت مسکن مهر الوان هزینه خواهد شد.

لینک کوتاه
واحدهای مسکن مهر بهبود زیرساخت‌ها معاون مسکن و ساختمان