مقایسه قیمت ماهانه شیر تولیدی شرکت‌های لبنی نشان می‌دهد از ابتدای امسال برندهای مختلف نرخ محصولات خود را بین 65تا 76درصد افزایش داده‌اند که عمده این تغییر قیمت مربوط به اردیبهشت و خرداد بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، همشهری نوشت: شیر در بازه زمانی فروردین تا اسفند امسال 70درصد گران شد. مقایسه قیمت ماهانه شیر تولیدی شرکت‌های لبنی نشان می‌دهد از ابتدای امسال برندهای مختلف نرخ محصولات خود را بین 65تا 76درصد افزایش داده‌اند که عمده این تغییر قیمت مربوط به اردیبهشت و خرداد بوده است.


لینک کوتاه
قیمت شیر یک لیتر شیر پرچرب شیر تولیدی