طبق آمار، طی 9 ماهه سال جاری بالغ بر 10 میلیون تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت، محصولات و آهن اسفنجی کاهشی ثبت‌ شده و تنها میزان صادرات شمش فولاد و مقاطع طویل افزایشی رقم خورده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفت، طی 9 ماهه امسال دو میلیون و 138 هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به دو میلیون و 26 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد بیشتر شده است.
 
پس از آن صادرات شمش فولاد نیز افزایش یک درصدی را ثبت کرده و از پنج میلیون و 190 هزار تن در مجموع 9 ماهه 1400 به پنج میلیون و 224 هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است. 
 
در مقابل صادرات سایر اقلام فولادی در مجموع 9 ماهه 1401، همچون مقاطع تخت، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت یک درصدی برای محصولات فولادی،  افت 28 درصدی برای آهن‌اسفنجی و افت 30 درصدی برای مقاطع تخت ثبت شده است.
 
از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، 320 هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در 9 ماهه 1400 معادل 454 هزار تن 30 درصد. کاهش تولید رخ داده است.
 
از مجموع کل محصولات فولادی تولید شده در 9 ماهه سال جاری، دو میلیون و 458 هزار تن صادر شده که یک درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته  (دو میلیون و 480 هزار تن) است.
 
در نهایت نیز بر اساس آمار، طی 9 ماهه امسال 630 هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که به نسبت 869 هزار تن مجموع  آهن اسفنجی صادر شده در مدت مشابه سال 1400،  کاهش 28 درصدی را تجربه کرده است. 

لینک کوتاه
فولادی‌ها صادر صادرات

اخبار مرتبط

نظرات شما