انتظار می‌رود خاورمیانه در فاصله سال 2023 تا 2027، شاهد آغاز فعالیت 621 پروژه نفت و گاز باشد که ایران در این زمینه، نسبت به کشورهای دیگر منطقه، پیشتاز است.

به گزارش نسیم اقتصاد، پایگاه خبری آفشور تکنولوژی (offshore-technology) با اشاره به آمار شرکت گلوبال انرژی دیتا در گزارشی نوشت: از میان 621 پروژه‌ای که قرار است در فاصله سال 2023 تا 2027 فعالیتشان را در خاورمیانه آغاز کنند، پروژه‌های بالادستی 81 مورد، پروژه‌های میان دستی 141 مورد، پالایشگاه 84 مورد و پتروشیمی با 315 مورد، بالاترین تعداد پروژه‌ها را خواهد داشت.
 
پروژه‌های پایین دستی (پالایشگاه‌ها) و پتروشیمی به اتفاق، حدود 64 درصد از کل پروژه‌های نفت و گاز آتی در خاورمیانه در فاصله سال 2023 تا 2027 را تشکیل می‌دهند. پس از آن بخش میان دستی قرار دارد و بخش خط لوله به تنهایی، 40 درصد از کل پروژه‌ها را تشکیل می‌دهد و پس از آن ذخیره‌سازی نفت با 23 درصد و پالایش گاز با 21 درصد قرار می‌گیرند.
 
پروژه‌های جدید، با سهم 78 درصدی از کل پروژه‌ها در سراسر زنجیره ارزش، بالاترین تعداد پروژه‌های آتی در خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. سهم پروژه‌های جدید به خصوص در بخش پتروشیمی بالا بوده و 60 درصد از کل پروژه‌های جدید در سراسر زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، بخش اعظم پروژه‌ها در بخش پایین دستی (پالایشگاه‌ها)، پروژه‌های توسعه‌ای با سهم 43 درصدی هستند.
 

 
در خاورمیانه بیش از نیمی از این پروژه‌ها، در مراحل ساخت و راه‌اندازی هستند و به احتمال زیاد، فعالیتشان را در فاصله سال 2023 تا 2027 آغاز می کنند. حدود 34 درصد این پروژه‌ها، در مرحله برنامه‌ریزی هستند و باقی آنها تصویب شده یا در انتظار تائید هستند.
 
در میان کشورهای خاورمیانه، ایران در زمینه پروژه‌های آتی، پیشتاز است و 45 درصد از کل پروژه‌هایی که انتظار می‌رود فعالیتشان را تا سال 2027 آغاز کنند، مربوط به ایران هستند.

لینک کوتاه
ایران پروژه‌های نفت و گاز خاورمیانه

اخبار مرتبط

نظرات شما