سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی پیشنهادات پیرامون بودجه وزارت کشور و دستگاه های ذی ربط در نشست امروز این کمیسیون با حضور وزیر کشور خبر داد.

به گزارش نسیم اقتصاد، علی حدادی در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون وزیر کشور به همراه معاونین  و مسئولان سازمان مدیریت بحران و سازمان شهرداری ها حضور یافته و وضعیت بودجه وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست پیشنهادی برای افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی در لایحه بودجه سال آتی ارائه شد.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین پیشنهاد تعیین بودجه برای خانواده های دارای دو معلول مطرح شد که باید جزییات آن در کمیسیون بررسی و در صورت تصویب به کمیسیون تلفیق ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: همچنین در این نشست از سوی وزارت کشور و دستگاه های ذی ربط نیز پیشنهاداتی پیرامون بودجه انتخابات، مدیریت بحران استانی، اختصاص ردیف بودجه برای مناطقی که به تازگی بخش یا شهر شده اند، افزایش حقوق سازمان ثبت و اسناد ارائه گردید و در نهایت بنا شد تا این پیشنهادات به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه و در صورت تصویب به کمیسیون تلفیق ارسال شود.

لینک کوتاه
بودجه وزارت کشور لایحه بودجه کمیسیون امور داخلی

اخبار مرتبط

نظرات شما