بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، افزایش عوارض صادراتی سیب زمینی از 12 درصد به 70 درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ 24 دی تا پایان سال جاری اعمال شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسری کشور اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 267/1401/1384060 مورخ 1401/09/20 موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره 11175216 مورخ 1401/10/21 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 1401/500/84506 مورخ 1401/10/17 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش احمد عوارض صادراتی سیب زمینی از 12 به 70 ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره 260/1401/1353418 مورخ 1401/09/15) در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه‌های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ 1401/10/24 تا پایان سال جاری بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا ارسال می‌گردد ضمناً اخذ عوارض 0/5 (نیم) درصد موضوع جز او تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال 1401 نیز الزامی است.


لینک کوتاه
عوارض صادراتی سیب زمینی قانون بودجه کل کشور