آخرین آمار مربوط به سایت «اسپیدتست» از کاهش 8 رتبه‌ای «میانگین» سرعت اینترنت سیار، یک رتبه‌ای سرعت اینترنت ثابت، کاهش هفت رتبه‌ای «میانه» سرعت اینترنت سیار و افزایش یک رتبه‌ای سرعت اینترنت ثابت حکایت دارد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، مدتی قبل «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات در گفتگو با ایرنا درباره سایت اسپیدتست و نحوه سنجش سرعت اینترنت کشورها توسط این سامانه گفت: «نکته اول که باید به آن توجه کرد، این است که برخلاف گفته‌ها این سایت فقط ترافیک داخل کشور را رصد نمی‌کند و تنها 10 سرور از صدها سرور تست موجود در این سایت داخلی است و کاربران می‌توان به راحتی از طریق همین سایت سرور مقصد را تغییر دهند و یکی از صدها سرور خارجی را انتخاب کنند. نکته دوم آنکه دلیل کاهش 2 پله‌ای اخیر ناشی از رشد بسیار بالای 24 پله‌ای در 3 ماه گذشته به دلیل کاهش مصرف پهنای باند بین‌الملل در زمان اغتشاشات بوده و طبیعتاً با افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل پس از پایان ناآرامی‌ها، ممکن است این رتبه نیز دچار کاهش شود.»
 
تازه‌ترین آمار «اسپیدتست» نشان می‌دهد پیش‌بینی وزیر ارتباطات درست بوده است. با اینکه در چند ماه گذشته بیش از 30 رتبه ارتقا جایگاه داشتیم، اما آمار مربوط به ماه‌های «آذر» و «دی» افت رتبه اینترنت را نشان می‌دهد.
 
این سایت، سرعت و کیفیت اینترنت تمام کشورهای جهان را می‌سنجد و هر ماه میزان افزایش یا کاهش سرعت را با رتبه‌بندی آن‌ها نشان می‌دهد. «اسپیدتست» برای سنجش رتبه و کیفیت اینترنت در کشورهای جهان، از 2 شاخص میانه Median و میانگین Mean استفاده می‌کند.
 
شاخص «میانگین» همان حد متوسطی است که از یک گروه در نظر می‌گیرند، اما «میانه» نقطه وسط داده‌های آماری است. در این گزارش از هر 2 شاخص میانه و میانگین برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده شده است.
 
اکنون بر اساس شاخص «میانه» جایگاهی اینترنت سیار کشور با هشت رتبه افت به 58، اینترنت ثابت با 1 پله ارتقا به 144 و بر اساس شاخص «میانگین» با هشت رتبه افت در اینترنت سیار به جایگاه 70 و با 1 رتبه افت در اینترنت ثابت به جایگاه 145 دست یافتیم.
 
اکنون «میانه» سرعت دانلود اینترنت ثابت کشور 11.66 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 1.91 و میزان تاخیر 29 میلی ثانیه است. بر اساس همین شاخص سرعت دانلود اینترنت سیار 39.32 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 11.02 و میزان تاخیر 29 میلی‌ثانیه است.
 
همچنین «میانگین» سرعت دانلود اینترنت ثابت کشور 24.44 مگابیت بر ثانیه، آپلود 13.62 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 41 میلی ثانیه است. بر اساس همین شاخص، سرعت دانلود اینترنت سیار 52.80 مگابیت بر ثانیه، آپلود 13.99 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 35 میلی‌ثانیه است.
 
یکی از تفاوت‌های چشمگیری که در رتبه‌بندی وضعیت اینترنت کشور با سایر کشورها به چشم می‌خورد، توسعه اینترنت ثابت و خانگی است. این مسئله مهم در سال‌های گذشته در کشور مورد غفلت واقع شده و اکنون توسعه پوشش فیبرنوری قرار است این وضعیت را بهبود ببخشد تا با سرعت گرفتن اینترنت ثابت، بار ترافیکی از روی شبکه موبایل برداشته و به سمت شبکه ثابت سرازیر شود. شبکه ثابت نیز باید برای دریافت این میزان ترافیک نوسازی و بهسازی شود.
 
بر اساس شاخص «میانه» سرعت دانلود اینترنت سیار 36.74 مگابیت بر ثانیه، آپلود 9.66 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 28 میلی ثانیه است. سرعت دانلود اینترنت ثابت 75.18 مگابیت بر ثانیه، آپلود 32.52 مگابیت برثانیه و میزان تاخیر 10 میلی ثانیه است.
 
همچنین «میانگین» سرعت دانلود اینترنت سیار 97.08 مگابیت بر ثانیه، آپلود 15.84 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 34 میلی ثانیه است. سرعت دانلود اینترنت ثابت 150.61 مگابیت بر ثانیه، آپلود 85.16 مگابیت برثانیه و میزان تاخیر 18میلی ثانیه است.

لینک کوتاه
کاهش سرعت اینترنت رتبه‌بندی جهانی سرعت دانلود اینترنت سیار