در لایحه بودجه سال 1402 افزایش پلکانی حقوق کارمندان در دستور کار قرار دارد که به طور متوسط 20 درصد است.

به گزارش نسیم اقتصاد، همشهری نوشت : در لایحه بودجه سال 1402 افزایش پلکانی حقوق کارمندان در دستور کار قرار دارد که به طور متوسط 20 درصد است. همچنین، دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان را تحت هر عنوانی تا سقف 50 میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی ممنوع است.
 
در اینفوگرافی زیر، جزئیات افزایش حقوق کارمندان در بودجه 1402 را ببینید.


لینک کوتاه
حقوق کارمندان اینفوگرافیک لایحه بودجه

اخبار مرتبط