گمرک ایران افزایش عوارض صادراتی پیاز از 50 به 100 درصد را ابلاغ کرد.  

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به مکاتبات دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی افزایش عوارض صادراتی پیاز از 50 درصد به 100 درصد از تاریخ 17 دی تا پایان سال جاری را ابلاغ کرد.
 
در این بخشنامه که 18 دی ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه شماره 267/1401/1384060 مورخ 1401/09/20 موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره 11153823 مورخ 1401/10/14 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1401/500/83517 مورخ 1401/10/12 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش احد عوارض صادراتی پیاز از 50 به 100 ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره 260/1401/1353418 مورخ 1401/09/15) در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه‌های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ 1401/10/17 تا پایان سال جاری (بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال می‌گردد.
 
ضمناً اخذ عوارض 0/5 (نیم) درصد موضوع جز او تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال 1401 نیز الزامی است.


لینک کوتاه
عوارض ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز

اخبار مرتبط

نظرات شما